Lokalplan

LokalplanenHerfra kan du hente Lokalplan F27 (i PDF format) fra Fredensborg Kommunes hjemmeside. Lokalplan F27 omfatter Fredensborg Søparks område og bebyggelse.

Hent lokalplan F27

Bebyggelsen Fredensborg Søpark er underlagt Fredensborg Kommunes Lokalplan F27 der bl. a. ret detaljeret giver retningslinjer for vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse samt for placering og udformning af tilbygninger, således at bebyggelsens oprindelige karakter bevares.

Lokalplanen giver blandt meget andet retningslinjer for:

  • Tag og murværk.
  • Træværk og bemaling.
  • Om- og tilbygninger.
  • Solfangeranlæg og antenner.
  • Hegn i skel.

Grundejerforeningen kan påtale overtrædelser af de bestemmelser som er fastsat i lokalplanen, hvorimod Fredensborg-Humlebæk Kommune har den juridiske påtaleret.