Velkommen

Til nye beboere i Fredensborg Søpark

Bebyggelsen set ovenfra

Bebyggelsen set ovenfra mod søen

Bebyggelsen set fra søengen

 

Velkommen til Fredensborg Søpark med den smukt anlagte bebyggelse i naturskønne, fredede omgivelser.

Søparken er et sted mange mennesker vælger at flytte til for at blive boende resten af deres liv. Derfor har mange af beboerne stor veneration for de landskabelige og arkitektoniske kvaliteter og ønsker, at stedet skal bevares i den helhed, hvori det oprindelig tilbage i slutningen af 1960-erne er skabt.

Søparkens bebyggelse er tegnet af arkitekt Henrik Iversen. Husene placerer sig smukt i området og indordner sig det kuperede landskab på en måde, så de i form og farve er i harmoni med naturen.

En af betingelserne for at der blev givet tilladelse til boligbyggeri i dette område var, at naturfredningerne skulle respekteres og dermed overholdes, og at der herudover skulle udarbejdes en kommunal lokalplan med detaljerede regler dels for bebyggelsens udseende og dels for de 371.661 mstore tilhørende fællesområder. Respekten for disse fornuftige regler er nødvendig, for at Søparken kan blive ved med at være et attraktivt sted at bo. 

Fredensborg Kommunes lokalplan F 27 betyder i praksis, at bebyggelsen og fællesområderne kan bevares i respekt for Søparkens unikke herlighedsværdier og de fornemme omgivelser så som Fredensborg Slot og Slotshave, Esrum Sø og Søparkens fredede engarealer. Derfor er det nødvendigt, at alle grundejere sætter sig grundigt ind i denne lokalplan, inden der iværksættes en udvendig istandsættelse af bebyggelsens huse og renovering af parcellernes haveanlæg. Kun ved håndhævelse af bestemmelserne i lokalplanen kan det sikres, at helheden i den oprindelige arkitektur og dens omgivelser bevares i en æstetisk og kvalitetsmæssig standard, som alle Søparkens beboere kan være tjent med.

Søparkens attraktive grønne fællesområder er alle beboernes ejendom, og det fælles skøde opbevares af grundejerforeningens bestyrelse. Derfor er medlemsskabet af grundejerforeningen obligatorisk. På denne måde er det muligt for et relativt lavt kontingent at danne økonomisk grundlag for vedligeholdelsen af de store fælles naturværdier, som alle kan nyde godt af.

Det er grundejerforeningens bestyrelse som har det daglige ansvar for vedligeholdelse af de grønne områder.

Fællesarealerne kan benyttes til mange formål, når blot beboernes aktiviteter er i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes lokalplaner og Søparkens ordensregler.

Læs mere om blandt andet lokalplan F27 og foreningens ordensreglement andet steds på hjemmesiden.

Grundejerforeningens bestyrelse står til rådighed med vejledning om lokalplan og ordensregler, og det tilrådes, at man ikke ændrer på den oprindelige arkitektur og de oprindelige farver på sit hus, eller opsætter fast hegn i skel uden forudgående at have undersøgt, hvad der i henhold til fredningsbestemmelserne og lokalplanen er lovligt og ulovligt.

Vi håber, at I som nye medlemmer af Grundejerforeningen Fredensborg Søpark vil befinde jer godt i bebyggelsens gode arkitektur og naturskønne område.

Velkommen til Fredensborg Søpark

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark
Bestyrelsen